Michel Foucault · Steven Dorrestijn


2020

Foucaults Bekentenissen van het vlees. Online publicatie, jan. 2020. website uitgeverij Boom · download iets uitbereidere conceptversie

 

2017

Onszelf op afstand besturen: De mens en Persuasive Technology (S. Dorrestijn & L. Assen). In Verleiding tot gezond gedrag: Persuasive technology in de gezondheidszorg. (Annalen van het Thijmgenootschap 105.3) (pp. 121-138). Nijmegen: Valkhof pers. download

The Care of Our Hybrid Selves: Ethics in Times of Technical MediationFoundations of Science 22(2), pp. 311–321. open access download · single file original and supplementary article

The Uses of Reason in Times of Technical Mediation. Foundations of Science, 22(2), pp. 333-337. open access download · single file original and supplementary article


2013

The design of our own lives. In: Filosofie omtrent spullen (pp. 20-24). Enschede: QAQS. download

Foucault en de heropleving van de levenskunst: De omvorming van onszelf. In: De Filosoof nr. 58, pp. 10-11. download


2012

The design of our own lives: Technical mediation and subjectivation after Foucault. Enschede: University of Twente (PhD thesis). download

Technical Mediation and Subjectivation: Tracing and Extending Foucault’s Philosophy of Technology. In: Philosophy & Technology 25(2), pp. 221-241. journal website open access


2009

Ten geleide (als gastredacteur van themanummer “De actuele Foucault”) In: Wijsgerig Perspectief 49(2), pp. 4-5. download · journal website

Filosofie met het eigen bestaan als inzet. Inhoud en actualiteit van Foucaults late werk. In: Wijsgerig Perspectief 49(2), pp. 30-37. download · journal website

Foucault ten strijde: Intellectuele en persoonlijke aanvaringen. In: Filosofie 19(3) (juni), pp. 45-48. download


2006

Veel te zien in Parijs (2006). Verschenen in de “VWI Nieuwsbrief”, oktober 2006. Nestorix: Vereniging voor Wijsgerig Ingenieurs (alumnivereniging Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving).  download

Michel Foucault et l’éthique des techniques: Le cas de la RFID (Thèse DEA / Master). (Université de Paris X, Nanterre, 2006). download

Le Panoptique chez Bentham et Foucault (Exposé inédit). download


2004

Bestaanskunst in de technologische cultuur. Over de ethiek van door techniek beïnvloed gedrag (Doctoraalscriptie). Enschede: Universiteit Twente. download · samenvatting · English summary


2003

Foucault als neo-existentialist (Recensie van: K. Vintges, De terugkeer van het engagement, Boom, 2003). In: Krisis 4(4), pp. 105-109. download