Over Foucault

Verzamelde texten over Michel Foucault (nl) · Collected texts on Michel Foucault  (en) · Textes rassamblés sur Michel Foucault (fr)

2023

(nl) Met Foucault over subjectivering, verleiding en techniek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 115(1), 100-113.  ANTW online · download manuscript-versie met extra noten

2020

(nl) Foucaults Bekentenissen van het vlees. Online publicatie, jan. 2020. website uitgeverij Boom · download iets uitbereidere conceptversie

2017

(nl) Onszelf op afstand besturen: De mens en Persuasive Technology (S. Dorrestijn & L. Assen). In Verleiding tot gezond gedrag: Persuasive technology in de gezondheidszorg. (Annalen van het Thijmgenootschap 105.3) (pp. 121-138). Nijmegen: Valkhof pers. download

(en) The Care of Our Hybrid Selves: Ethics in Times of Technical MediationFoundations of Science 22(2), pp. 311–321. open access download · single file original and supplementary article

(en) The Uses of Reason in Times of Technical Mediation. Foundations of Science, 22(2), pp. 333-337. open access download · single file original and supplementary article

2013

(en & nl) The design of our own lives. In: Filosofie omtrent spullen (pp. 20-24). Enschede: QAQS. download

(nl) Foucault en de heropleving van de levenskunst: De omvorming van onszelf. In: De Filosoof nr. 58, pp. 10-11. download

2012

(en) The design of our own lives: Technical mediation and subjectivation after Foucault. Enschede: University of Twente (PhD thesis). download

(en) Technical Mediation and Subjectivation: Tracing and Extending Foucault’s Philosophy of Technology. In: Philosophy & Technology 25(2), pp. 221-241. journal website open access

(nl) De omvorming van onszelf in filosofie, kunst en techniek. In: P. Sambre, B. Van Huffel (red.), Michel Foucault: Een voortdurend proces. Bijdragen over kritiek, politiek, seksualiteit en techniek (pp. 163-181). Leuven: Acco. download

2009

(nl) Ten geleide (als gastredacteur van themanummer “De actuele Foucault”) In: Wijsgerig Perspectief 49(2), pp. 4-5. download · journal website

(nl) Filosofie met het eigen bestaan als inzet. Inhoud en actualiteit van Foucaults late werk. In: Wijsgerig Perspectief 49(2), pp. 30-37. download · journal website

(nl) Foucault ten strijde: Intellectuele en persoonlijke aanvaringen. In: Filosofie 19(3) (juni), pp. 45-48. download

2006

(nl) Veel te zien in Parijs (2006). Verschenen in de “VWI Nieuwsbrief”, oktober 2006. Nestorix: Vereniging voor Wijsgerig Ingenieurs (alumnivereniging Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving).  download

(fr) Michel Foucault et l’éthique des techniques: Le cas de la RFID (Thèse DEA / Master). (Université de Paris X, Nanterre, 2006). download

(fr) Le Panoptique chez Bentham et Foucault (Exposé inédit). download

2004

(nl) Bestaanskunst in de technologische cultuur. Over de ethiek van door techniek beïnvloed gedrag (Doctoraalscriptie). Enschede: Universiteit Twente. download · samenvatting · English summary


2003

(nl) Foucault als neo-existentialist (Recensie van: K. Vintges, De terugkeer van het engagement, Boom, 2003). In: Krisis 4(4), pp. 105-109. download