Natuur, mens en gezondheid in harmonie

Samen met Gert Olthuis en redigeerde ik het themanummer ‘Natuur, mens en gezondheid in harmonie’ voor het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek.

We staan voor een enorme opgave: klimaatverandering verziekt de natuur en maakt ook de mens ziek; hoe keren we het tij en zorgen we voor een gezonde natuur en gezonde mensen? Dit themanummer verschijnt in vervolg op het congres Mens en natuur in harmonie: ecologie en gezondheid van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (12 november 2022, Rotterdam). Op het congres werd van verschillende kanten belicht hoe de gezondheidszorg met de klimaatcrisis te maken heeft. Zo ook in dit themanummer met bijdragen van een aantal sprekers van het congres en een aantal aanvullende auteurs. Zie de Inhoudsopgave.

In het redactioneel artikel lichten we de rode draad toe: Waar begint de verandering, hoe gaan we veranderen? Vrij toegankelijk om te lezen op de website van TGE: Natuur, mens en gezondheid in harmonie.